Mobiliari urbà i elements de la via pública

Descripció:

Tràmit Online:    https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica

Notificació d’avaries i desperfectes detectats en els elements de mobiliari urbà, com bancs, papereres, tanques i baranes, jardineres, senyalització viària, pals de parada i marquesines de transport públic, punts de recàrrega de vehicles elèctrics, parquímetres i aparca bicicletes.

 

Destinatari

Particular, Empresa

Matèria

Mobilitat, transport i via pública

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

No hi ha.

Requisits a complir

Tràmit directe amb l’empresa de manteniment mitjançant telèfon d’incidències, presencialment al SIAC, o via instància genèrica.

Documentació que cal aportar

Dades de contacte persona que informa, descripció de la incidència, i localització.

Formes de tramitació

Presencial, Telefònic, Per Internet

Documents