Modificació de dades tributàries municipals

Descripció:

Aquest tràmit permet efectuar la modificació o correcció de les dades d’un tribut com ara nom, adreça i/o altres.

Destinatari

Particular

Matèria

Impostos i taxes

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

No n’hi ha.

Requisits a complir

No cal complir cap requisit específic.

Documentació que cal aportar

  1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
  2. Justificants que acreditin la incorrecció de la dada (escriptura, número de compte o altres) segons el tipus de dades que calgui modificar.

Tràmit pas a pas

  1. Empleneu la sol·licitud demanant la correcció/modificació de dades.
  2. Cal que adjunteu els justificants corresponents.
  3.  L’Ajuntament procedirà a efectuar el canvi de les dades.

Formes de tramitació

Presencial

Termini de resolució

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.