Sol·licitud Carnet Bus urbà

Descripció:

Aquest tràmit permet obtenir un carnet per desplaçar-se en transport públic a les línies que circulen a Sant Vicenç amb descompte.

Destinatari

Particular

Matèria

Mobilitat, transport i via pública

Qui el pot demanar?

Qualsevol ciutadà empadronat a Sant Vicenç amb 60 anys o més, o amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % encara que no acompleixi el requisit de l'edat.

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

No n’hi ha.

Requisits a complir

Tenir reconegut un grau de disminució igual o superior al 33 % o tenir 60 anys o més i amb un salari igual o inferior al Salari Minim Interprofessional:

– Residir a Sant Vicenç
– Tenir 60 anys o més
– Tenir reconegut un grau de disminució igual o superior al 33% en aquest cas no cal acomplir el requisit de l’edat

Documentació que cal aportar

  1. Original del document d’identitat del sol·licitant.
  2. Certificat de pensió del sol·licitant.
  3. Certificat de disminució (si s’escau).
  4. Certificat d’empadronament (demanar-ho al Servei Integral d’Atenció Ciutadana).

Formes de tramitació

Presencial

Documents