Sol·licitud informe previ en matèria d’incendis

Descripció:

És l’informe en matèria de prevenció d’incendis que s’ha de sol·licitar preceptivament per la persona interessada durant la tramitació de la llicència d’obres o d’activitats, segons s’estableix a la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Posteriorment a l’obtenció de l’informe favorable, i una vegada executades les mesures corresponents, caldrà realitzar l’acte de comprovació en matèria d’incendis.

Tramitació online: https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Informe-previ-en-materia-dincendis-00001?moda=1

 

Destinatari

Empresa

Matèria

Activitats econòmiques

Qui el pot demanar?

La persona interessada (emprenedor o autonom). Respresentant legal d’entitats mercantils. Qualsevol persona autoritzada

Periode de l'any

Tot l’any

Termini de sol·licitud

En qualsevol moment

Requisits a complir

Ser el titular de l’activitat, el representant o tenir el permís per presentar dita documentació
Cal comprovar la compatibilitat prèvia d’ús

Documentació complementaria

– SP03: Un cop finalitzat el procés amb el tràmit de llicencia d’activitat cal presentar el certificat d’acte de comprovació de prevenció i seguretat en cas d’incendi

Quant costa fer el tràmit?

Sense cost

Formes de tramitació

Per Internet

Documents