Acord entre l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i la Generalitat per reformar i millorar l’escola Sant Jordi

  • El Consistori ha encarregat el Pla director per diagnosticar les necessitats d’obra i també redactarà el projecte, que serà executat pel departament d’Educació
  • El proper dijous, dia 7 de març, el conseller Josep Bargalló visitarà el centre i es reunirà amb l’equip docent i l’AMPA

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i la Generalitat han acordat avui formalment la reforma i millora de l’escola Sant Jordi, en una reunió que han mantingut al departament d’Educació el conseller Josep Bargalló i l’alcaldessa, Maite Aymerich. Segons aquest acord, el departament executarà el projecte de reforma segons les necessitats detectades pel Pla director que el Consistori ha contractat recentment. El Pla director servirà per realitzaruna diagnosi integral de les instal·lacions de l’escola i proposar totes aquelles accions necessàries per millorar-les. L’Ajuntament també s’encarregarà de redactar el projecte.

El pla director recollirà la previsió de les actuacions per fases, de manera que es pugui compatibilitzar la docència amb les obres. Aquest pla ja s’ha encarregat a l’empresa Dilmé Fabré Torres i Associats, SLP, per un import de 13.776 euros (IVA exclòs).

De la seva banda, la Generalitat executarà el projecte per renovar paviments, fusteries interiors, instal·lacions, etc. així com adequar les instal·lacions a la normativa actual en temes d’accessibilitat i barreres arquitectòniques, entre d’altres actuacions que es detectin.

El conseller Josep Bargalló ha avançat que visitarà l’escola Sant Jordi el proper dijous, dia 7 de març, per reunir-se amb l’equip docent i l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes.

Sant Vicenç, en una prova pilot dels Plans Educatius d’Entorn

D’altra banda, avui s’ha anunciat que Sant Vicenç dels Horts serà un dels cinc municipis que participaran en una prova pilot del departament d’Educació per reforçar i ampliar els programes d’acompanyament i orientació de l’alumnat dels 0 als 20 anys, en el marc dels Plans Educatius d’Entorn. La prova s’impulsarà també a Tàrrega, l’Hospitalet de Llobregat, Ripoll i Esplugues de Llobregat. Així ho ha explicat el conseller d’Educació, Josep Bargalló, en un acte públic de presentació al costat d’alcaldes, alcaldesses i representants dels municipis participants en la prova.

Els Plans educatius d’entorn 0-20 es posaran en marxa el proper curs 2019-2020 durant un període de dos anys. El principal objectiu dels nous Plans d’entorn és convertir-los en un model més universal. És a dir, ja no s’entén com un programa tan sols per als alumnes més vulnerables o de zones socialment més desfavorides, sinó que s‘amplia a tot l’alumnat i es concep com una nova forma d’entendre l’educació.

Així, es reforçaran les accions encaminades a reforçar l’educació entre els 0 i els 3 anys: facilitant la transició a l’educació primària, permetent la detecció precoç i garantint l’acompanyament a les famílies. Una de les accions que introduiran els PEE 0-20 serà la creació d’espais familiars, on els infants, acompanyats d’un adult de referència comparteixen joc i socialització, alhora que ofereixen a les famílies un acompanyament en la criança dels seus fills. Al mateix temps aquest recurs pot convertir-se en una oportunitat per detectar necessitats educatives de forma precoç i orientar les famílies als recursos més adequats en cada cas.

Pel que fa a l’educació postobligatòria, es posarà l’accent en les mesures d’acompanyament i orientació dels alumnes que no es graduen o que presenten risc d’abandonament. Una orientació que ha de vincular els aprenentatges formals (educació reglada) i no formals (altres espais que ofereixen oportunitats d’aprenentatge). Aquesta vinculació permetrà la construcció d’un itinerari formatiu personalitzat per cada alumne que ha de donar resposta a les seves necessitats i interessos. La voluntat és que tot l’alumnat abans dels 20 anys obtingui una titulació d’educació post-obligatòria o una certificació laboral, que li permeti continuar els estudis o inserir-se laboralment.

Posted in Educació