Afectacions a la mobilitat al carrer de la Llacuna per obres al ferm

  • Fins al 31 de desembre es tallarà el trànsit en un tram del c. de la Llacuna, des de la cruïlla amb el c. d’Osca i fins al núm. 171 per la necessitat de realitzar treballs en la via pública.

Fa setmanes es va detectar un enfonsament en una part de la calçada i es va fer una valoració per programar la seva reparació. Es requereix obrir la calçada per inspeccionar la zona, localitzar el problema i procedir a la corresponent reparació. Es valora que presumiblement es tracta d’un trencament o fuga en la connexió d’una canonada des d’un habitatge a la xarxa d’abastament d’aigua. Els treballs els realitzarà la brigada municipal.

Vist que no es es tractava d’una reparació urgent, es va deixar senyalitzat l’àmbit perquè els vehicles circulessin amb precacució i així programar l’actuació fora del període lectiu.

Degut a l’alta demanda del transport urbà els dies lectius, per part de l’alumnat de l’institut Gabriela Mistral, i que no es podrien realitzar els desviaments de la línia ESC (escolar) i dels vehicles de reforç de la línia SV2, no era viable programar els treballs durant el període lectiu.

La circulació de vehicles es veurà afectada ja que no es podrà circular pel c. de la Llacuna, entre els carrers d’Osca i Borriana, per una banda, i els carrers de la Font del Llargarut i Olesa, per l’altra. El tram del c. de la Llacuna, entre el c. de la Font del Llargarut i el núm. 171, quedarà en cul de sac i només s’hi podrà accedir des de la cruïlla amb el c. de la Font del Llargarut.

L’itinerari alternatiu pels vehicles en sentit a la Font del Llargarut serà pels carrers d’Osca, Jaén, Lleó, Lanzarote, Màlaga, Orense i la Llacuna. En sentit a l’institut Gabriela Mistral serà pels carrers de la Llacuna, Olesa, Linares, Cementiri, Madrid, Màlaga, Orense, les Palmes, rambla Lleida, Jaén i Osca.

La mobilitat dels vianants no es veurà afectada.

Afectacions al transport públic

Pel que fa al transpot públic, la línia SV2 del Santvibus tindrà el següent servei entre el 27 i el 31 de desembre:

Expedicions a Font del Llargarut:

6.30, 7.10, 9.05, 10.50, 12.30, 14.10, 15.50, 17.30, 19.10 i 21.00 h

Es realitzaria el recorregut habitual fins la parada de Pl. de la Pau. Des d’aquí, els autobusos es desviaran pels carrers de Francesc Oller i Ferrer, Pirineus, av. Mil·lenari, Cementiri, la Llacuna i arribada a la Font del Llargarut, on es farà el canvi de sentit i represa de l’itinerari habitual.

No serà necessària la sol·licitud de parada a demanda a la Font del Llargarut ja que totes les expedicions a Font del Llargarut hi arribaran.

  • Parades afectades: Escola la Guàrdia, Osca/Camí de les Canetes, Osca/Jaén, Osca, Gabriela Mistral, La Llacuna i La Llacuna 2.
  • Parades provisionals: Pirineus, Cementiri, confrontant a La Llacuna/Olesa i confrontant a La Llacuna 3.

Expedicions a Camí de les Canetes/Turó:

8.10, 10.00, 11.40, 13.20, 15.00, 16.40, 18.20, 20.05 i 21.45 h

Es realitzarà el recorregut habitual fins la parada del Gabriela Mistral. Des d’aquí, el recorregut desviat serà el mateix que el de la línia ESC tarda fins a l’estació de FGC Sant Vicenç. Per tant, pels carrers de Borriana, Ciudad Real, Antoni Mampel, Mossèn Jacint Verdaguer, Sant Miquel, Anselm Clavé i Sant Josep, des d’on es reprendrà l’itinerari habitual.

Es manté la parada a demanda al Camí de les Canetes/Turó.

  • Parades afectades: La Llacuna, La Llacuna 2, La Llacuna 3, La Llacuna/Olesa, Olesa, Parc de Manuel Boga, Av. del Mil·lenari i Complex Esportiu Municipal.
  • Parades provisionals: Parc del Pi Gros, Ciudad Real i resta de parades fins Estació FGC Sant Vicenç.
  • Parades sense cap servei: La Llacuna i La Llacuna 2.
Posted in Incidències en la via pública