Afectacions a la mobilitat per la Mostra 2022

Us informem de les afectacions a la mobilitat durant la Mostra i Festa Major.

 

Talls de trànsit permanents

Des del divendres 21, a les 8 hores, s’afectarà la circulació de vehicles a:

 • C. del Pas del Llop, entre el c. del Comerç i la ctra. de Sant Boi. L’itinerari alternatiu és pel c. del Comerç.
 • Lateral de la ctra. de Sant Boi, entre el c. del Doctor Fleming i el c. d’Antoni Gaudí.
 • Accés a la pl. de la Vila, des del c. de Sant Miquel.

A partir del dilluns 24 de gener es restablirà la circulació de vehicles, un cop executat el desmuntatge de carpes i elements de la Mostra.

 

Talls de trànsit durant els horaris i actes de la Mostra

El divendres 21, de les 18 a les 22 hores, el dissabte 22, de les 9 a les 22 hores, i el diumenge 23, de les 9 a les 22 hores, s’afectarà la circulació de vehicles a:

 • Accessos a la pl. de la Vila des dels carrers de Mossèn Jacint Verdaguer i de Rafael Casanova. L’itinerari alternatiu és pels carrers de Sant Miquel i de Ramon Poch.
 • C. del Riu, des de la cruïlla amb el c. d’Antoni Gaudí. L’itinerari alternatiu és per la ctra. de Sant Boi.
 • Es veuran igualment afectats els vials que queden dins l’àmbit de la Mostra: el c. de Sant Joan Bosco, entre la pl. de la Vila i el c. de Sant Miquel, el c. de Mossèn Duran, el c. de Barcelona, entre la pl. de Catalunya i el c. del Pas del Llop, el c. Nou, el c. de Nadal, el c. de Francesc Moragas, el c. de Ribot i el c. del Pas del Llop, entre el c. de Barcelona i el c. del Comerç.

Talls de trànsit puntuals per activitats

 • Cercavila de gegants de les escoles, el divendres 21, a les 15.30 hores. Sortida de la pl. de Narcís Lunes, c. de Mossèn Jacint Verdaguer i arribada a la pl. de la Vila.
 • Correfoc, el dissabte 22, a les 20.30 hores. Sortida de la pl. de la Vila, c. de Rafael Casanova, c. de Barcelona, c. del Doctor Robert, c. de Mossèn Jacint Verdaguer i arribada a la pl. de Narcís Lunes.
 • Cercavila de la Banda, el diumenge 23, a les 12.15 hores. Sortida de la pl. de la Vila, c. de Rafael Casanova, c. de Barcelona, c. de Girona, c. de Mossèn Jacint Verdaguer i arribada a la pl. de Narcís Lunes.
 • Correfoc infantil, el diumenge 23, a les 19.15 hores. Sortida de la pl. de la Vila, c. de Rafael Casanova, c. de Barcelona, c. d’Àngel Guimerà, c. de Mossèn Jacint Verdaguer i arribada a la pl. de la Vila.

 

Afectacions a l’estacionament de vehiclesS’afecta l’estacionament de vehicles de forma permanent a partir del dijous 20 i fins al dilluns 24 en tots els vials de l’àmbit de la Mostra anteriorment esmentats, a més de la pl. de l’Ateneu i del c. d’Antoni Gaudí.

S’han habilitat places d’estacionament obertes per a persones de mobilitat reduïda amb targeta d’aparcament al c. de Sant Miquel i al lateral de la ctra. de Sant Boi, entre el c. d’Àngel Guimerà i el c. del Doctor Fleming.

Les places d’estacionament de mobilitat reduïda privatives afectades s’han habilitat temporalment als carrers d’Antoni Gaudí i del Comerç.

També s’afectarà l’ús del pàrquing del solar de la ctra. de Sant Boi cantonada amb el c. del Doctor Fleming durant la realització de la calçotada popular, el dissabte 22, de 7 a 18 hores, i de la botifarrada popular, el diumenge 23, de les 6 a les 13 hores.

Per últim, s’afecta l’estacionament de vehicles front l’accés a la fira d’atraccions del c. de Salvador Allende durant els dies de funcionament.

 

Afectació als guals de vehicles

S’afecta de forma permanent pels muntatges de la Mostra l’accés als guals de vehicles de la ctra. de Sant Boi, 110 i del c. de Nadal, des del divendres 21, a les 9 hores, i fins al diumenge 23, a les 22 hores.

També es veuran afectats durant els horaris dels talls de trànsit (el divendres 21, de les 18 a les 22 hores, el dissabte 22, de les 9 a les 22 hores, i el diumenge 23, de les 9 a les 22 hores) l’accés als guals de vehicles de l’àmbit de la Mostra esmentats.

Es garanteix l’accés al gual de vehicles de la ctra. de Sant Boi, 126 excepcionalment des del c. d’Antoni Gaudí.

 

Afectació al transport públic

El servei de transport urbà Santvibus, línies SV1, SV2, SV3, i interurbà, línies L60, L61, L62 i e20 en sentit Molins de Rei/Barcelona, es veurà afectat i haurà de circular desviat pel c. de Ramon Poch i per la ctra. de Sant Boi, des del divendres 21, a les 8 h, i fins al dilluns 24, a la finalització del servei.
Les parades suprimides són Pl. de la Vila i CAP Vila Vella. S’habilitaran parades provisionals al c. de Ramon Poch/c. de Rafael Casanova i a la ctra. de Sant Boi, davant del CAP Vila Vella.
També es desviaran les línies SV1 i SV2 del Santvibus per la ctra. de Sant Boi i el c. de Llobregat, en comptes del c. d’Àngel Guimerà i el c. de Barcelona, durant el correfoc del dissabte. Les expedicions que es desvien són: SV1 de les 21.15 i 22.00 hores i SV2 de les 21.00 i 21.45 hores. Les parades afectades són Barcelona/Dr. Robert i Barcelona/Mare de Déu de Núria. S’habilitaran parades provisionals a La Vailet/Parc del Mamut Venux i CAP El Serral.

Així mateix es poden produïr endarreriments en algunes expedicions durant la realització d’activitats:

 • Cercavila de gegants de les escoles, el divendres 21, a partir de les 15.30 h, per coincidència puntual al c. de Mossèn Jacint Verdaguer, entre el c. d’Antoni Mampel i el c. de Sant Miquel.
 • Correfoc, el dissabte 22, a partir de les 20.30 h, per coincidència puntual al c. de Mossèn Jacint Verdaguer, entre el c. del Doctor Robert i la pl. de Narcís Lunes.
 • Cercavila de la Banda, el diumenge 23, a partir de les 12.15 h, per coincidència puntual al c. de Mossèn Jacint Verdaguer, entre el c. de Girona i el c. de Sant Miquel.
 • Correfoc infantil, el diumenge 23, a partir de les 19.15 h, per coincidència puntual al c. de Mossèn Jacint Verdaguer, entre el c. d’Àngel Guimerà i el c. de Sant Miquel.
Posted in Incidències en la via pública