renovar o expedir el DNI

El 12 de febrer es podrà renovar o expedir el DNI a Sant Vicenç dels Horts

  • Aquest servei està destinat preferentment a menors i persones de més de 65 anys o amb mobilitat reduïda

Les persones que necessitin renovar o expedir el DNI ho podran fer a Sant Vicenç dels Horts el dilluns 12 de febrer, de 8.30 a 12 h.

És imprescindible sol·licitar cita prèvia a l’Ajuntament, del dilluns 5 de febrer al divendres 9 de febrer, al telèfon: 93 656 11 11.

Aquest servei està destinat preferentment a menors i persones de més de 65 anys o amb mobilitat reduïda. Si no s’omplen les places disponibles amb persones d’aquestes franges d’edat o amb mobilitat reduïda, aleshores s’obre la reserva a les persones apuntades a la llista d’espera. La confecció de l’ordre d’aquesta llista es fa, en primer lloc,  amb el criteri d’edat i, en segon lloc, per ordre d’inscripció.

La recollida del DNI serà el dijous 15 de febrer.

 

Dades bàsiques

Dia: Dilluns 12 de febrer

Hora: 8.30 a 12 h

Preu del tràmit: 12 euros

Lloc: Can Comamala (Carrer de Mossèn Jacint Verdaguer, 105 – 113)

Telèfon per demanar cita: 93 656 11 11

 

Horaris i places que es destinen a cada col·lectiu

8:30 i 8.45 h: menors d’edat (6 places)

De 9 a 11.15 h: majors de 65 anys (30 places)

11.30 i 11:45 h: persones amb mobilitat reduïda (6 places)

 

Documentació a aportar per fer el tràmit

Per renovar el DNI: carnet antic, una foto i 12 euros en efectiu (no cal que paguin les famílies nombroses amb carnet en vigor, que hauran d’aportar original i fotocòpia).

En cas de canvi de domicili: carnet antic, volant d’empadronament emès en els últims tres mesos i una foto.

En cas de primera expedició: una foto, volant d’empadronament emès en els últims tres mesos, partida literal de naixement que indiqui que és per fer el DNI i 12 euros en efectiu (amb l’excepció de les famílies nombroses).

En cas de pèrdua o robatori: s’ha de pagar 12 euros i es fa una còpia del DNI anterior mantenint el termini de validesa.

Posted in Tràmits