El 25 de febrer comença el termini per fer propostes d’usos per a l’equipament d’El Rocío

  • El procés participatiu per definir els usos futurs de l’antiga Escola Mare de Déu del Rocío permet visitar l’equipament per poder fer propostes tenint en compte les característiques de l’espai

L’Ajuntament obre un nou procés participatiu en el que tots els vicentins i vicentines hi podran dir la seva amb l’objectiu de definir els usos futurs de l’antiga Escola Mare de Déu del Rocío. El termini de participació i lliurament de les propostes serà del 25 de febrer a l’11 de març.

Les persones participants podran fer arribar la seva proposta mitjançant un formulari que hi ha a la plataforma Decidim SVH . També es pot trobar el formulari al mateix equipament. Per últim, durant aquest període es posarà en marxa un punt itinerant per barri, on també es podran presentar propostes d’usos.

El veïnat que participi en aquest procés podrà presentar les propostes que vulgui, sempre que es presentin dins del termini fixat i que compleixin els següents requisits:

• Han de ser de caràcter socioeducatiu
• Han de ser tècnicament viables
• Han de ser concretes i justificades
• Han de complir la normativa vigent
• Han de ser sostenibles a curt i llarg termini
• Han de respectar els valors democràtics d’inclusió social i no-discriminació.

El diumenge 24 de març es farà una jornada festiva amb dinar a El Rocío que servirà per presentar les propostes generades fins al moment. A més a més, les persones que no hagin presentat propostes podran fer-ho durant aquest dia.

Visites a l’equipament d’El Rocío

Els dies 19, 21, 25 i 27 de febrer es faran visites guiades de 9 a 14 h i de 16 a 19 h a El Rocío per conèixer l’equipament. D’aquesta manera, les persones que proposin nous usuos de l’equipament podran fer-ho tenint-ne en compte les característiques.