El Ple acorda garantir l’accés universal a l’escola bressol per a les famílies vicentines

  • S’aprova per unanimitat una proposta que insta l’Ajuntament a treballar per crear noves places de primer cicle d’educació infantil i que també requereix a la Generalitat i a l’Estat el finançament per sostenir-les 

El ple d’abril va aprovar per unanimitat una moció que acorda treballar per garantir més places d’escola bressol a Sant Vicenç dels Horts i l’accés universal a primer cicle d’infantil per a les famílies vicentines. El text de la proposta remarca la universalitat i gratuïtat de l’etapa d’educació de 0 a 3 anys com una política d’equitat i una “palanca clau” per promoure una educació de qualitat, redreçar la cohesió territorial, social i cultural i facilitar la conciliació laboral i familiar, sobretot pel que fa a la incorporació i la permanència de les dones – encara les principals cuidadores – al món laboral. 

L’actual oferta d’escola bressol pública i privada no cobreix la demanda al municipi, de fet, un centenar de famílies vicentines es van quedar sense plaça per aquest curs. Patrícia Higueras, la regidora d’Educació, assegura tenir coneixement de la situació: “Sabem que és un neguit de les famílies i una necessitat, coneixem molt bé els beneficis de l’escolaritat primerenca, la universalització de l’etapa de 0 a 3 anys és una estratègia clau per reduir desigualtats socials i educatives”. “Fins l’any 2022, l’oferta d’escola bressol estava ajustada al municipi, la situació va canviar amb el tancament de dues escoles privades i l’anunci de la gratuïtat d’I2 per part de la Generalitat”, afegia Higueras. “L’anunci de la gratuïtat d’I2 va arribar a un mes per començar la preinscripció i a aquest ajuntament i a la resta, ens va enxampar per sorpresa”. Alhora, la regidora d’Educació explica que s’estan buscant “espais alternatius” a Sant Vicenç de manera conjunta amb els Serveis Territorials d’Educació per generar noves places de primer cicle d’educació infantil. 

Des del grup proposant de la moció, Marcel·lina Bosch (Junts x SVH), demana al consistori una resposta “àgil” i “diligent” per no deixar “escapar” els fons Next Generation i aportar solucions per a les famílies: “Cada plaça que es crea són 10.000 € dels fons, si a Sant Vicenç es creessin les 206 places noves que ens permetrien universalitzar l’etapa, podríem rebre una subvenció de dos milions d’euros”. Alhora, la regidora de Junts va referir-se al projecte del seu grup per construir una nova escola bressol als terrenys del carrer d’Alexandre Planes com una “opció alternativa” per generar places. Per la seva part, Jordi Gil (SVECP), reclama planificació i finançament per part de la Generalitat. “Votarem a favor perquè entenem que l’etapa 0 a 3 és importantíssima pel desenvolupament de l’infant, però hem d’aconseguir els recursos perquè sigui possible i la competència és de la Generalitat”. Gil afegia: “Aquesta mesura hauria necessitat de temps, de mapes i de planificació, i no va ser així”

El text requereix a l’Ajuntament crear les “places necessàries” per arribar a la universalitat del primer cicle d’educació infantil. També insta la Generalitat a establir un nou “mapa d’escolarització” per aquesta etapa, amb l’objectiu de reflectir les places que s’han de crear per tal de garantir l’accés universal i, alhora, demana als governs català i espanyol el finançament pertinent per a la continuïtat d’aquestes places un cop creades. 

S’elimina la taxa per tancament o trasllat d’activitat econòmica

Durant la sessió també es va esmenar l’ordenança fiscal que des d’inicis de 2024 havia cobrat les activitats econòmiques pel seu tancament o pel trasllat d’un negoci dins Sant Vicenç dels Horts. El govern reconeix que es tractava d’un error i l’esmena entrarà en vigor de manera retroactiva des de l’1 de gener d’enguany. “Aquest any s’ha recuperat la taxa d’inici d’activitat i es va incorporar una taxa de tancament de l’activitat econòmica. Hem detectat aquesta errada, també gràcies a la Unió de Botiguers i de les entitats comercials”, explica l’alcalde, Miguel Comino, i responsable de la cartera d’Economia i Hisenda. “Si algun comerç o negoci ha pagat aquesta taxa de tancament o de trasllat, se li retornarà”, assegura Comino. 

El regidor de Comerç, Xavi Gómez, explicava que el que fa el consistori amb la taxa d’obertura d’activitat econòmica és “fixar un cost” als tràmits administratius i tècnics que es generen. “Establim un import base i possibles reduccions segons els casos”, deia el regidor. Des de govern, Jordi Gil es mostrava d’acord amb mantenir l’ordenança i en introduir la modificació: “El que no tenia sentit és que un negoci pagués perquè li havia anat malament o perquè canviava la ubicació al municipi”, deia Gil. En la mateixa línia, afegia: “L’Estat del benestar se sustenta amb els impostos de tots, no només de la ciutadania. Els negocis i la indústria també han de contribuir-hi”

Junts x SVH es va abstenir, ja que el principal grup de l’oposició vol que es derogui tota l’ordenança fiscal i es deixi de cobrar també la taxa d’obertura d’activitat econòmica. El regidor Arnau Mata qualifica la modificació de “mesura cosmètica”: “No ens creiem que hagi estat un error sinó que quan heu vist les queixes del comerç, heu reculat”. Mata afegeix:  “El que volem és que es derogui una ordenança que no havia estat en vigor des de 2014 i que no dona incentius a l’activitat comercial, sinó que la dificulta en un moment molt complicat pel comerç local”. “Esteu deixant morir la zona comercial de Vila Vella”, deia el regidor de l’oposició. 

Suport als dictàmens del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat

Tots els grups municipals van mostrar el seu suport als dictàmens del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat al ple d’abril. Durant el 2023, l’òrgan de participació comarcal n’ha fet tres: un relacionat amb pensions dignes, un altre sobre l’edatisme als mitjans de comunicació i a la publicitat i, un últim, sobre el benestar i la salut de la gent gran.

En aquest punt, Carlos Cháfer, representant de Sant Vicenç al Consell Consultiu, agraïa el suport de tots els grups i aclaria: “Els dictàmens són la feina de tot un any de molts companys i companyes, hem intentat abordar la diversitat de la gent gran a tots els municipis de la comarca”. “Actualment, les persones majors de 65 anys som el 20% de la població, però en els propers anys anirà en augment i cal que treballem tots en una convivència intergeneracional”, assegurava el representant. 

Recuperació d’un immoble per a situacions d’emergència

El ple d’abril va aprovar amb els vots favorables de tots els grups que l’Ajuntament pugui recuperar d’ofici un immoble de propietat municipal destinat a donar resposta a situacions d’emergència habitacional. Un dels nou habitatges de què disposa el consistori per reallotjar de manera urgent i temporal a famílies o ciutadania en situació d’emergència està ocupat il·legalment per una família des de finals de l’any passat. 

Inicialment la família ocupava una de les habitacions perquè es trobava en situació d’emergència però això ha canviat i, alhora, han trencat els panys de la resta d’habitacions lliures i han ocupat tot l’immoble”, explica Miguel Comino. Així doncs, la família ha incomplert el reglament d’ús d’aquest recurs municipal i el consistori procedirà a la recuperació d’ofici de l’immoble.

Adhesió al projecte LIVING-IN.EU

Tots els regidors i regidores del consistori van donar llum verda per adherir Sant Vicenç dels Horts a la iniciativa “LIVING-IN.EU The European way of digital transformation in cities and communities”, en què es demana als responsables polítics, les organitzacions, les xarxes de ciutats i les comunitats, que cooperin per a la transformació digital de la Unió Europea i per fer “més accessibles” les noves tecnologies a la ciutadania. Aquesta iniciativa està relacionada amb la transformació de Sant Vicenç dels Horts en un municipi intel·ligent, connectat i pròxim a la ciutadania, recollida en l’àmbit 5 del Pla d’Actuació Municipal 2023-2027.

Videoacta

Posted in Ple municipal