En marxa la regularització urbanística d’un sector del barri de Sant Antoni

  • Amb un nou projecte de reparcel·lació es podrà reprendre l’atorgament de llicències urbanístiques, la planificació d’equipaments i de serveis i la implantació d’habitatge de protecció oficial

La Junta de Govern ha aprovat la contractació de la redacció d’un nou projecte de reparcel·lació i d’un projecte d’urbanització del polígon II del Sector SV-192 Sant Antoni Residencial. Aquest tipus de projectes són molt importants pel territori: per una banda, fixa l’ús, els metres quadrats de sostre i el nombre d’habitatges que s’hi pot construir en cada parcel·la; i per l’altra, permet atorgar llicències urbanístiques d’edificació.

Fins ara el projecte de reparcel·lació estava encallat atès que persones propietàries l’havien recorregut a la Justícia, atès que no estaven conformes amb les previsions. El jutge va desestimar la majoria de les al·legacions, però va estimar que es redactés un nou projecte de reparcel·lació que situés l’aprofitament urbanístic (metres quadrats construïts) que ha de rebre l’Ajuntament en una parcel.la i no rebre’l en diners tal com fixava l’antic projecte de reparcel·lació.

“És del tot necessari tirar endavant la reparcel·lació d’aquest sector”, explica el regidor d’Urbanisme, Isidre Bautista: “Sense aquest el barri s’aniria degradant, atès que no es podien fer intervencions ni de nova construcció ni de rehabilitació”. El regidor ha volgut aclarir, a més: “Aquesta actuació també permetrà al consistori preveure la instal·lació de serveis i equipaments pel barri”.

 

Posted in Territori i mobilitat