Fins al 13 de setembre es pot demanar l’ajut per reduir la càrrega de l’habitatge habitual, adreçat a persones amb escassa capacitat econòmica

  • La sol·licitud s’ha de lliurar de manera telemàtica o bé presencialment al Servei Integral d’Atenció Ciutadana, ubicat a l’edifici municipal de Can Comamala
  • Un cop tancat el termini es publicarà una llista provisional amb les persones admeses i excloses i s’obrirà un període per a possibles esmenes

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ja ha obert el termini per sol·licitar els ajuts per alleugerir la càrrega de l’habitatge habitual. Aquesta ajuda s’adreça a famílies amb escassa capacitat econòmica i es calcularà en base a les quantitats satisfetes durant l’any anterior en conceptes de l’IBI, la taxa de recollida de residus i la quota de comunitat de propietaris. Les sol·licituds es poden presentar fins al 13 de setembre, aquest inclòs, de manera telemàtica al Registre General o de manera presencial al Servei Integral d’Atenció Ciutadana, ubicat a l’edifici municipal de Can Comamala (carrer de Mn. Jacint Verdaguer, 105-113).

L’alcalde de la ciutat, Miguel Comino, ha insistit en la importància de “contribuir a la justícia social i ajudar les famílies que més ho necessiten, especialment aquelles que passen per dificultats econòmiques a l’hora de pagar les despeses de l’habitatge habitual”. I ha afegit: “Posem l’Ajuntament a disposició de la ciutadania per assessorar sobre com gestionar el tràmit i insistim en la importància de fer-ho en temps i forma”. En total, l’Ajuntament hi destina 180.000 euros per assumir totes les ajudes.

Les persones beneficiàries són:

a) Contribuents que siguin persones físiques, titulars o co-titulars d’habitatges que constitueixin la seva residència habitual a Sant Vicenç dels Horts.

b) Contribuents que siguin persones físiques, titulars o co-titulars d’habitatges buits a aquest municipi que els incorporin a la borsa d’habitatges de lloguer municipal o els cedeixin temporalment a l’Ajuntament, amb els termes legalment establerts.

A banda, cal que les persones sol·licitants compleixin els requisits que consten a les bases, publicades al web municipal.

Com i a on presentar la sol·licitud?

El lloc de presentació de les sol·licituds serà:

  • El Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb certificat digital.

  • Presencialment al SIAC (Servei Integral d’Atenció Ciutadana). Es podrà demanar cita prèvia:
    • Per telèfon: 93.656.11.11 – 93.656.18.18
    • Web municipal: www.svh.cat

Llista provisional d’admesos i exclosos

Un cop tancat el termini es publicarà una llista provisional amb les persones admeses i excloses i s’obrirà un període per a possibles esmenes. La proposta de resolució provisional de concessió dels ajuts es publicarà al web municipal, a: https://svh.cat/bases-per-a-latorgament-dajuts-mitjancant-el-procediment-de-concurrencia-competitiva-destinades-a-compensar-parcialment-la-carrega-associada-a-lhabitatge-habitual-de-les-families-amb-escassa-c/

Un cop publicada la proposta de resolució provisional, les persones sol·licitants disposen de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta proposta de resolució, per presentar la documentació requerida o per presentar al·legacions.

Posted in Economia, Habitatge, Tràmits