L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts arranja 1,5 quilòmetres de camins forestals

  • Es tracta dels treballs de manteniment anuals de la xarxa viària bàsica de prevenció d’incendis

Sant Vicenç dels Horts compta amb el Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals 2020-2025 (PPI), un document estratègic que recull les actuacions necessàries per tal de garantir la seguretat de les persones i els béns davant el risc d’incendi. Una de les actuacions que s’hi recull és el manteniment i adequació de la xarxa viària bàsica de prevenció d’incendis forestals, i els treballs corresponents a l’exercici 2020 ja s’estan duent a terme.

En concret, s’estan fent tasques de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de la Cremada a les Penyes Campanyes (de Av. del Mas Picó a c. Mas Rabassa), i de la secció de servei del camí de Mas Vila a la Cremada. Els treballs consisteixen en reparar els desperfectes a la part del camí per on es transita i retirar la vegetació dels marges que suposi un entrebanc a la mobilitat dels serveis d’emergència (bombers).

La regidora de Medi Ambient, María Peláez, ha explicat: “La gestió dels nostres boscos és la primera acció que cal cometre per a la prevenció d’incendis a l’estiu. Així, aquesta actuació és important per la seguretat de totes i tots i del nostre patrimoni natural”.

Els treballs els fa l’empresa Trenchsalvic, per encàrrec de l’Ajuntament i amb el vist-i-plau dels Agents Rurals. Les obres tenen un cost de 2.561 euros i el 80% el subvenciona la Diputació de Barcelona, tal i com s’estipula en el PPI.

Posted in Medi ambient