L’Ajuntament obre la convocatòria d’ajudes per les despeses d’escolarització, activitats extraescolars i casals d’estiu

  • Es poden sol·licitar al Servei d’Informació i Atenció a la Ciutadania fins el 25 de maig en el cas de les subvencions pels casals d’estiu; fins el 12 d’agost en el cas de les despeses d’escolarització i menjador; i fins el 14 d’octubre per a les activitats extraescolars

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts posa a disposició de la ciutadania, un any més, la convocatòria de subvencions i prestacions econòmiques de caràcter social, per contribuir a finançar activitats relacionades amb l’escolarització i el lleure dels infants i joves. Les ajudes es destinen a famílies amb necessitats socials i econòmiques, i s’encaminen cap a afavorir que els seus fills i filles tinguin accés a les mateixes activitats que la resta d’alumnat amb igualtat d’oportunitats. Per aquestes ajudes hi ha una dotació total de 291.500 euros per a l’any 2022 i una previsió de 138.000 euros per a l’exercici 2023.

Les activitats que es financen són:

  • Activitats extraescolars esportives (amb un màxim d’una activitat per esportista), d’aprenentatges de llengües estrangeres, musicals, expressió artística i tecnologia (amb un màxim d’una activitat entre llengües estrangeres, musicals, expressió artística i tecnològica) (P3 a 4t ESO).
  • Casals d’estiu (P3 a 4t ESO)
  • Les Escoles Bressol Municipals (P0 a P2)
  • Menjadors escolars (P3 a 4t ESO)
  • Despeses d’escolarització: materials escolars, sortides, etc. (P3 a 4t ESO)

Novament oferim suport a les famílies vicentines per assegurar el bon desenvolupament acadèmic i la igualtat d’oportunitats dels infants i joves”, ha explicat la regidora d’Educació, Patricia Higueras. Trobareu tota la informació de la convocatòria en aquest enllaç.

Els terminis per a cadascun dels ajuts són:

  • Ajuts complementaris de menjador: fins al 12 d’agost
  • Ajuts a l’escolaritat: fins al 12 d’agost
  • Ajuts per a activitats extraescolars (esportives, llengües estrangeres, música, art i tecnologia): del 15 d’agost al 14 d’octubre
  • Ajuts per a Casals d’Estiu: fins al 25 de maig

Com fer les sol·licituds?

Al Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb certificat digital (adjuntant la documentació requerida en les bases de la convocatòria). Es posa a disposició un telèfon d’ajuda per presentar la sol·licitud electrònica: 936 260 661.

També es pot anar presencialment mitjançant cita prèvia al SIAC (Servei Integral d’Atenció Ciutadana), situat a l’edifici municipal de Can Comamala, al carrer Jacint Verdaguer, 105-113.

Aquesta cita prèvia es podrà demanar:

– Per telèfon: 936 260 661- 900 111 656

– Web municipal: https://oficinavirtual.svh.cat:4446/

Posted in Educació, Joventut i infància, Serveis socials