Les obres de millora del carrer d’Antoni Mampel obliguen a fer talls puntuals de trànsit

  • El dilluns 8 de novembre s’interromprà la circulació a partir de les 07 h i fins a les 14 h del dimarts 9 de novembre

Les obres de reurbanització dels carrers d’Antoni Mampel i de Balmes obligaran a tallar al trànsit per avançar amb els treballs, que serviran per ampliar i unificar les voreres. Concretament s’haurà de restringir la circulació al c. d’Antoni Mampel, tram entre els carrers de Mossèn Jacint Verdaguer i de Balmes, des del dilluns 8 de novembre, a les 07 h, i fins al dimarts 9 de novembre, a les 14 h.

L’itinerari alternatiu pels vehicles en sentit als barris de Sant Josep i del Turó és des del c. de Mossèn Jacint Verdaguer pel c. de Llobregat i per l’av. del Ferrocarril. En sentit al barri de Can Ros, l’itinerari alternatiu és pels carrers de Balmes i de Mare de Déu de Núria.

Es garantirà la circulació dels vianants amb els corresponents desviaments per una de les dues voreres. No s’afecten guals permanents.

Pel que fa al transport urbà, es veuran afectades les línies SV3 i ESC.

  • La línia SV3 circularà des del 8 de novembre, a les 7 h, i fins al 9 de novembre, a les 14 h pel c. de Mossèn Jacint Verdaguer en comptes d’accedir al barri del Turó. Parades afectades: Trav. Barcelona, Font de Sant Josep, Puig Castellar i AVV El Turó. Parada provisional: Can Comamala.
  • La línia ESC només es veurà afectada el dilluns 8 de novembre a l’expedició de les 14.38 h i circularà desviada per la tvra. de Barcelona i els carrers de Torras i Bages, Puig Castellar, Mare de Déu del Carme i Montjuïc. Parades afectades: Pl. de Narcís Lunes i Can Comamala. Parades provisionals: Font de Sant Josep, Puig Castellar i AVV El Turó.

Posted in Incidències en la via pública