Tramitació Online: https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud al registre general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, en relació a totes aquelles qüestions per les que no trobeu un tràmit específic que s’adapti a la vostra necessitat.   […]

Tràmit Online:   https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica Aquest tràmit permet obtenir el permís per construir un conducte que recull les aigües brutes o de pluja d’una casa des del peu del baixant i les porta a la claveguera pública o a un altre clavegueró […]

Tràmit Online:   https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica Aquest tràmit permet modificar les dades d’un animal registrat al cens d’animals domèstics del municipi (canvi d’adreça dins el mateix municipi, canvi de propietat, etc.) o bé donar-lo de baixa (per canvi de municipi o defunció). És […]

Tràmit Online:  https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica Aquest tràmit permet demanar la llicència per tenir o passejar un gos considerat potencialment perillós en espais públics (una llicència per cada propietari/conductor i gos), emesa per l’Ajuntament del municipi de residència del gos, on aquest ha d’estar […]

Tràmit Online:  https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica Aquest tràmit permet inscriure al cens els animals de companyia que resideixen al municipi, el qual és una obligació dels seus propietaris, així com fer les modificacions corresponents i donar de baixa a l’animal quan ja no resideixi […]

Tràmit Online:  https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica Sol·licitud per tal de demanar l’exempció de residus aquelles empreses que fan la recollida residus selectives en els polígons industrials. Tots els establiments industrials paguen el corresponent impost d’escombraries segons l’activitat que desenvolupa, però en el cas que […]