Tramitació Online: https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud al registre general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, en relació a totes aquelles qüestions per les que no trobeu un tràmit específic que s’adapti a la vostra necessitat.   […]

Tràmit Online:    https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica Aquest tràmit permet realitzar la sol·licitud d’autorització per a l’establiment d’una reserva temporal d’estacionament de vehicles amb la finalitat de facilitar les maniobres de càrrega i descàrrega. Es tracta d’autoritzar a particulars i empreses de mudances l’ús […]

Tràmit Online:    https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica Notificació d’avaries i desperfectes detectats en els elements de mobiliari urbà, com bancs, papereres, tanques i baranes, jardineres, senyalització viària, pals de parada i marquesines de transport públic, punts de recàrrega de vehicles elèctrics, parquímetres i aparca […]

Tràmit Online:   https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica Notificació d’avaries, i desperfectes detectats en la xarxa de semàfors.  

Tràmit Online:  https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica Notificació d’avaries, i desperfectes detectats en la via pública relacionades amb l’estat de les voreres i calçades

Tràmit Online: AMB La targeta rosa és un títol de transport de tarifació social, personal i intransferible, amb el qual es pot viatjar gratuïtament o bé amb tarifa reduïda. Hi ha dues modalitats de targeta rosa: la targeta rosa metropolitana […]

Tràmit Online: AMB El passi metropolità d’acompanyant és un document que acredita el seu posseïdor per utilitzar els serveis de transport públic metropolitans dins dels 36 municipis metropolitans amb un acompanyant, sense que aquest últim hagi de pagar el viatge. […]

Aquest tràmit permet obtenir un carnet per desplaçar-se en transport públic a les línies que circulen a Sant Vicenç amb descompte.

Tràmit Online:   https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica Aquest tràmit permet sol·licitar una zona reservada a càrrega i descàrrega per a vehicles destinats al transport de mercaderies, quan les condicions dels locals comercials o industrials no permetin fer-ho al seu interior, segons el que s’estableixi […]