Tramitació Online: https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud al registre general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, en relació a totes aquelles qüestions per les que no trobeu un tràmit específic que s’adapti a la vostra necessitat.   […]

Aquest tràmit permet obtenir la llicència que autoritza la constitució d’un règim de propietat horitzontal o bé un complex immobiliari privat, o la seva modificació, quan comporti un increment del nombre d’habitatges o establiments; així com les operacions que tinguin […]

Tràmit Online:   https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica Aquest tràmit permet presentar al·legacions o bé recursos a una sanció per una infracció de trànsit. AL·LEGACIONS: Les al·legacions es presenten en un escrit dirigit a l’òrgan instructor de l’expedient sancionador, amb aportació i/o proposició de les […]