Més inversió per apuntalar la Reconstrucció Social i la Reactivació Econòmica gràcies al romanent municipal

  • Es fomentarà l’ocupació, el suport a les famílies i la intervenció urbanística en diversos punts de la ciutat

Tal i com es va aprovar en el Ple municipal del mes de maig, el romanent municipal del 2020 es destinarà a actuacions recollides al Pla de Reconstrucció Social i Reactivació Econòmica . L’estalvi prové dels recursos que no es van gastar l’any passat, principalment per activitats que no es van celebrar arran de la pandèmia, i que ara s’incorporen als comptes vigents. En total són uns 3 milions d’euros.

Algunes de les inversions previstes són plans d’ocupació per contractar persones a l’atur, compra d’habitatge per a emergències socials, instal·lar escales mecàniques a Sant Josep, subvencions a empreses, ajuts per casals d’estiu, ajuts socials, etc. En el cas de les escales mecàniques, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) es fa càrrec d’un import de 561.662,46 euros, mentre que la Diputació de Barcelona (DIBA) aporta 243.692,00 euros.

El regidor d’Economia, Xavi Gómez , explica que aquests recursos “ són fruit dels ajustos per pal·liar els efectes de la pandèmia i el bon treball del Govern ”, i ha afegit: “ Ampliem les polítiques socials per ajudar a qui més ho necessita i impulsem el suport al teixit econòmic ”.

El romanent de tresoreria és la diferència entre els ingressos i les despeses que hi ha al pressupost municipal. Si aquest romanent és positiu, és a dir, hi ha diners “estalviats”, aquests es poden destinar dins d’uns límits a finançar projectes d’inversió i serveis per a la ciutadania. Aquest és el cas de Sant Vicenç dels Horts de cara la resta d’any.

Posted in Economia