Sant Vicenç dels Horts renova la declaració com a “àrea d’habitatge tens”

  • Aquesta qualificació implica mesures de contenció en les rendes de lloguer per a nous contractes que se signin i evitar els preus abusius del lloguer d’habitatges

Sant Vicenç dels Horts ha renovat per cinc anys la declaració d’ “àrea d’habitatge amb mercat tens”. Així ho va aprovar l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) el passat 27 de juliol en fase inicial, juntament amb 33 municipis metropolitans més que han demanat aquesta qualificació. L’objectiu d’aquesta declaració és contenir els increments abusius dels preus de lloguer en el mercat d’habitatges. La declaració d’una àrea d’habitatge tens deriva de la Llei 11/2020 aprovada pel Parlament de Catalunya, que estableix una sèrie de mesures urgents per contenir els preus dels lloguers, que han d’estar determinats per l’índex de referència de preus de lloguer.

A més, la renovació de la declaració incorpora una reducció del 5% del preu de referència. En cas d’incompliment, les multes per a la propietat de l’habitatge poden arribar a 90.000 euros, segons el règim sancionador previst a la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge. En el cas de Sant Vicenç dels Horts, entre altres municipis, queden exclosos d’aquestes limitacions els habitatges més grans de 150 m2.

La declaració d’habitatge tens és possible si es compleix almenys una de les condicions següents: que l’àrea en qüestió experimenti un creixement sostingut superior al de la mitjana de tot Catalunya, que el preu del lloguer superi el 30 % dels ingressos habituals de les llars o de la renda mitjana de les persones menors de 35 anys o que el preu de l’habitatge hagi crescut 3 punts per sobre de l’IPC en els últims 5 anys.

La regidora d’Habitatge social de Sant Vicenç dels Horts, Maria Peláez, defensa “la utilitat d’aquesta declaració per tenir capacitat directa d’incidir en la rebaixa de preus de lloguer clarament abusius i garantir l’accés de les persones a habitatges dignes amb preus justos”. A més, Peláez anima la ciutadania a “fer servir els recursos que són al seu abast, com la informació sobre l’índex de referència dels preus del lloguer i l’Oficina Local d’Habitatge”.

L’AMB té la competència d’aprovar la declaració d’habitatge tens als municipis metropolitans, mentre que a la resta de Catalunya aquesta competència correspon a la Generalitat.

 

Índex de referència de preus de lloguer http://agenciahabitatge.gencat.cat/indexdelloguer/

Oficina Municipal d’Habitatge https://svh.cat/municipi/per-temes/habitatge/

 

Posted in Habitatge