Subvencions per a actuacions de rehabilitació i accessibilitat en edificis i habitatges d’ús residencial

L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, a través del Departament de d’Habitatge social, destinades a finançar la rehabilitació en interiors d’habitatges pel Programa de la Borsa de mediació municipal, les obres de millora d’accessibilitat en habitatges i edificis d’ús residencial, i l’obtenció de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE) i Certificats Energètics.