Subvencions destinades a instal·lacions de plaques fotovoltaiques per a l’autoconsum 2023

L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, justificació i pagament de les subvencions que atorgui l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a través del Departament de Medi Ambient, Sostenibilitat i Espai Natural, destinades a finançar projectes que tinguin com a objectiu la instal·lació de plaques fotovoltaiques per a l’autoconsum dels edificis d’habitatges unifamiliars o plurifamiliars existents legalment implantats i dels edificis d’habitatges unifamiliars o plurifamiliars de nova construcció amb llicència de primera ocupació, del municipi de Sant Vicenç dels Horts.

Els ajuts es defineixen una única línia:

  • Línia 1: Instal·lació de plaques fotovoltaiques per a l’autoconsum amb els seus equips per a l’autoconsum en edificis d’habitatges unifamiliars o plurifamiliars existents legalment implantats i dels edificis d’habitatges unifamiliars o plurifamiliars de nova construcció amb llicència de primera ocupació, del municipi.