Subvencions i prestacions econòmiques socials per al pagament de lloguer i amortitzacions d’habitatges 2023

L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les prestacions econòmiques per al pagament del lloguer o de les quotes d’amortització hipotecària, que atorgui l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, a través del Departament d’habitatge social, destinades a finançar la permanència en l’habitatge que constitueix la residència habitual al municipi Sant Vicenç dels Horts.