5 operaris/àries de brigada (Pla d’ocupació)

Lloc de treball:

Convocatòria Plans d’Ocupació de Reactivació de l’Ocupació nou fons extraordinaricontra la Covid-19 dins l’àmbit del suport a l’ocupació de les persones en situaciód’atur subvencionats per la Diputació de Barcelona.

Procediment de selecció: Plans d'Ocupació
Tipus de personal: Pla d'Ocupació
Grup de titulació: Grup AP
Sistema de selecció: Concurs