Bases per a la provisió definitiva mitjançant el sistema concurs oposició lliure de dues places de personal funcionari de l’Escala d’Administració general, subescala Administrativa (23 i 284)

Presentació de sol·licituds El lloc de presentació de les sol·licituds és el Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb certificat digital (adjuntant la documentació requerida). Presencialment mitjançant cita prèvia al SIAC (Servei Integral d’Atenció al Ciutadà). Aquesta cita prèvia es podrà demanar:

  • Per telèfon: 900.111.656
  • Web municipal: www.svh.cat (apartat Cita prèvia)
  • Correu electrònic: siac@svh.cat

En el cas d’incidència tècnica, que impossibiliti l’ús del Registre electrònic general, en el darrer dia de presentació de les instàncies el termini s’ampliarà 24 hores més a comptar del venciment del mateix. Existeix un telèfon d’assistència als tràmits telemàtics per donar suport a la ciutadania: 93.626.06.61 en horari: de dilluns a divendres 8 a 20 h i dissabtes de 9 a 15 h. També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.

Lloc de treball:

Bases per a la provisió definitiva mitjançant el sistema concurs oposició lliure de dues places de personal funcionari de l’Escala d’Administració general, subescala Administrativa (23 i 284)

Identificador: RH112021000037
Procediment de selecció: Provisions de llocs de treball
Inici de presentació de sol·licituds: 17/05/2022 00:00:00
Finalització de presentació de sol·licituds: 05/06/2022 00:00:00
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Grup C, Subgrup C1
Sistema de selecció: Concurs oposició