Convocatòria per a la selecció definitiva mitjançant el sistema concurs oposició lliure d’una plaça de tècnic/a superior Arquitecte/a

Lloc de treball:

Tècnic/a superior Arquitecte/a

Identificador: RH112020000008
Procediment de selecció: Ofertes d'Ocupació Públiques
Inici de presentació de sol·licituds: 09/11/2021 00:00:00
Finalització de presentació de sol·licituds: 28/11/2021 23:58:58
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Grup A, Subgrup A1
Sistema de selecció: Concurs oposició