Oferta de treball per a seleccionar una persona tècnica superior en dret per excepcional necessitat de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

Presentació de sol·licituds

El lloc de presentació de les sol·licituds és el Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb certificat digital (adjuntant la documentació requerida).

Presencialment mitjançant cita prèvia al SIAC (Servei Integral d’Atenció al Ciutadà). Aquesta cita prèvia es podrà demanar:

  • Per telèfon: 900.111.656
  • Web municipal: www.svh.cat (apartat Cita prèvia)
  • Correu electrònic: siac@svh.cat

En el cas d’incidència tècnica, que impossibiliti l’ús del Registre electrònic general, en el darrer dia de presentació de les instàncies el termini s’ampliarà 24 hores més a comptar del venciment del mateix.

També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.

 

Lloc de treball:

Tècnica superior en dret

Identificador: RH112022000029
Procediment de selecció: Ofertes de treball
Inici de presentació de sol·licituds: 08/11/2022 00:00:00
Finalització de presentació de sol·licituds: 21/11/2022 23:59:00
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Grup A, Subgrup A1
Sistema de selecció: Concurs