Plantilla, retribucions

La relació de llocs de treball és l’instrument tècnic que permet l’ordenació del personal d’acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball. Inclou tots els llocs de treball de funcionaris, i de personal laboral i eventual, independentment de si estan o no pressupostats. En aquest apartat, doncs, podràs consultar tota la relació de places de l’ens.

Consulta: Plantilla orgànica i la taula salarial del personal de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, per a l’exercici 2023