Altres tipus de processos

Què són?

Processos de participació del municipi oberts a tothom per tal de recollir les seves opinions i propostes respecte a una actuació municipal concreta. L’objetiu principal és apropar la ciutadania, l’administració i el teixit social, i corresponsabilitzar als diferents agents socials en la presa de decisions.

Exemples d’altres processos participatius diferents als de pressupostos participatius o els d’elaboració de plans estratègics són: la redacció col·laborativa d’un reglament o norma, el disseny d’un espai urbà, posar el nom a un espai públic, entre d’altres.

Els processos participatius són un seguit de trobades delimitades en un temps concret, per promoure el debat i el contrast d’arguments entre la ciutadania o entre aquesta i els i les responsables municipals  i s’estructuren generalment en les següents fases:

 

Com s’organitzen?

1. Fase inicial

 • El moment dels acords polítics, tècnics i socials.
 • L’aproximació diagnòstica per detectar les necessitats, els recursos i/o potencialitats.
 • La presentació del procés perquè tothom el conegui.
 • La elaboració de les regles del procés.
 • La constitució d’un grup impulsor si s’escau

2. Fase assemblaria o de propostes

La participació en aquesta fase es pot dividir en tres moments:

 • Elaboració de propostes
 • Validació i viabilitat de les propostes.
 • Priorització i selecció de les propostes per votació o altres mètodes.

3. Fase final o de tancament

 • Devolució/Retorn dels resultats
 • Constitució de la comissió de seguiment
 • Avaluació final del procés
 • Execució dels acords
 • Seguiment de l’execució dels acords

 

Processos participatius en marxa:

 

Processos participatius realitzats:

 

Alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) pel compromís amb l’Agenda 2030: