Aprovació inicial Projecte d’urbanització del Passatge Sant Francesc