Cessió d’ús especial per a la instal·lació de bars amb motiu d’activitats promogudes per l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 2024

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la cessió d’ús comú especial per al servei de bar que es presta amb motiu de les activitats promogudes per l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts durant el 2024.

Les activitats susceptibles on les entitats o associacions puguin optar al servei de bar són les següents:

– Revetlla de Sant Joan: des de les 22 hores del dia 23 de juny a les 4 hores del dia 24 de juny de 2024.

– Festa Major d’Estiu 2024 els dies: 19 , 20 , 21 i 22 de juliol de 2024, a la plaça de la Vila i altres espais. Horari pendent de concretar per l’Ajuntament.

– 4 barres efímeres els dies 19, 20 i 21, de juliol de 2024. (Horari pendent de concretar per l’Ajuntament.)

– Barra de bar del Festival de la Infància, els dies 27, 28, 29 i 30 de desembre de 2024, de les 10.30 hores fins a les 14 hores i de 16 hores fins a les 19.30 hores.

– Barra de bar de la Festa de Cap d’Any 2024, de les 1 hores a les 6 hores.

 

Les dates i horaris són orientatives i poden estar subjectes a canvis.

Termini de presentació:

El termini de presentació de sol·licituds, juntament amb la documentació exigida, serà del 3 d’abril al  16 d’abril de 2024

Lloc de presentació:

El lloc de presentació de totes les sol·licituds és el Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

Per qualsevol consulta o aclariment es podran dirigir al SIAE (Servei Integral d’Atenció Empresa) situat al carrer de Mossèn Jacint Verdaguer, 105. Si esvol demanar cita prèvia es podrà fer pels següents canals:

 Per telèfon: 93.656.19.99

 Web municipal: www.svh.cat

Documentació a presentar:

– Declaració Responsable d’acord amb el model que s’adjunta. ANNEX I
– Annex II formulari de proposicions