Informació individual

A fi d’assegurar la màxima participació, la informació municipal es pot oferir de manera individualitzada a través de:

  • El servei Integral d’Atenció Ciutadana (SIAC).
  • Les atencions als barris per part de les regidores i regidors de barri.
  • El correu electrònic.
  • El whatsApp.
  • El telèfon fix o mòbil.
  • El correu postal