Eines d’informació

Els processos d’informació, divulgació i participació ciutadana han de garantir l’accessibilitat a totes les persones. S’ha
de tenir en compte la diversitat de canals i mitjans de comunicació.

L’Ajuntament té el compromís i el deure de facilitar l’accés a la informació respecte a la situació de la vila i de les
actuacions, programes i serveis que desenvolupa el consistori.

Alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) pel compromís amb l’Agenda 2030: