Preinscripció per a 2n cicle educació infantil, primària i secundària

PREINSCRIPCIÓ CURS 2024-2025

Del 6 al 20 de març de 2024 es podrà realitzar la preinscripció escolar per als ensenyaments del segon cicle d’educació infantil i educació primària i del 8 al 20 de març de 2023 per a l’Educació Secundària Obligatòria (ESO).

Com fer la preinscripció escolar?

El tràmit s’haurà de fer en línia, a través del portal preinscripcio.gencat.cat

L’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) estarà disponible per oferir suport en el tràmit, així com per resoldre dubtes durant tot el procés.

Hi haurà dos tipus de sol•licitud:

 • Sol•licitud electrònica (SE), per famílies amb certificat digital (T-CAT, el DNI electrònic, el sistema Cl@ve o l’IdCAT Mòbil).
 • Sol•licitud amb suport informàtic (SI), per famílies que NO disposin de certificat digital.

Per fer la sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació necessària per acreditar la identitat del sol·licitant i l’acompliment dels criteris de prioritat i complementaris d’assignació de places que correspongui. Trobareu informació sobre la documentació a aportar al document adjunt “documentació a presentar”.

Cal tenir escanejats o fotografiats tots els documents per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció. S’hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil. Una vegada enviades les dades, s’obté el resguard de la sol·licitud.

Com consultar telemàticament les dades de la preinscripció?

Per accedir telemàticament a les dades de forma individual cal accedir al web preinscripció.gencat.cat i indicar:

 • el codi de la sol·licitud, que es facilita mitjançant correu electrònic a l’adreça indicada en la sol·licitud en les dates que correspongui
 • el número d’identificació personal (DNI, NIE o passaport) del tutor o tutora que s’ha indicat a la sol·licitud com a referent per fer les consultes.

També es pot accedir al les dades i llistats mitjançant la web del centre demanat en primera opció i l’Oficina Municipal d’Escolarització.

Les adreces electròniques i telèfons de contacte dels centres educatius del municipi les podeu trobar a la Guia Educativa 2024-2025.

On trobar més informació?

Disposeu de més informació sobre el tràmit a la pàgina web preinscripcio.gencat.cat

L’ Oficina Municipal d’Escolarització organitza una xerrada informativa sobre la preinscripció escolar del curs 2024-2025,  adreçada a famílies que enguany han d’escolaritzar els fills o filles en el segon cicle d’educació infantil (i3) o en altres cursos de l’escolarització obligatòria. S’informarà sobre els criteris de baremació de les sol·licituds, l’oferta de places, el calendari de preinscripció, la documentació que cal presentar i d’altres aspectes importants de cara al procés de preinscripció.  Cal fer inscripció prèvia.

 

PROCEDIMENT DE RECLAMACIÓ A L’ASSIGNACIÓ DE SOL·LICITUDS DE PREINSCRIPCIÓ CURS 24-25 (2n CICLE INFANTIL /PRIMÀRIA/ SECUNDÀRIA)

En data 10 de juny de 2024 s’ha publicat la llista d’admesos i la llista d’espera del procés de preinscripció per al curs 24-25 dels ensenyaments de 2n cicle d’infantil, primària i secundària obligatòria.

Les persones interessades,  que han presentat la sol·licitud en primera opció al municipi de Sant Vicenç dels Horts,  poden presentar reclamacions davant la comissió de garanties d’admissió del municipi de Sant Vicenç dels Horts en relació amb les decisions d’aquest òrgan que els afectin, en el termini de 3 dies hàbils, 11, 12, 13 de juny, adjuntant la documentació acreditativa de les seves al·legacions, quan escaigui.

I en cas d’assignació d’ofici, es pot demanar a la presidència de la comissió de garanties d’admissió una altra plaça d’entre les vacants existents al municipi de Sant Vicenç dels Horts.

El procediment per presentar una reclamació és el que es detalla a continuació:

 • Via telemàtica en aquest enllaç, només amb certificat digital:

https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/reclamacions-assignacions-preinscripcio-obligatoris

 • Presencialment a l’oficina municipal d’escolarització de Sant Vicenç dels Horts

Centre Cultural i Cívic Virgínia Amposta, carrer d’Antoni Mampel 1-3 (Parc del Mamut Venux).
Podeu contactar: a/e: educacio@svh.cat/ Telèfon: 93 656 98 26
Horaris: Matins: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h.

 

PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS FORA DE TERMINI I ADMISSIÓ AL LLARG DEL CURS ESCOLAR

Per a la presentació de sol·licituds d’admissió fora de termini i al llarg del curs escolar, cal fer la sol·licitud en línia, mitjançant una sol·licitud electrònica o en suport informàtic, de manera similar al tràmit de preinscripció escolar.

Per presentar-la cal anar a l’enllaç següent: Admissió a un centre educatiu fora del procés de preinscripció

Aquesta sol·licitud només s’atén si la família acredita algun dels supòsits següents:

 • Alumnat no escolaritzat a Catalunya. 
 • Canvi de residència a un altre municipi o districte, en el cas de Barcelona. 
 • Conveniència de canvi de centre motivat per actes de violència de gènere o d’assetjament escolar. 
 • Canvi de centre com a conseqüència de la imposició d’una sanció disciplinària consistent en la inhabilitació definitiva per cursar estudis al centre. 
 • Inici d’una mesura d’acolliment. 
 • Alumnat que no ha participat en la preinscripció i no pot continuar en el centre on està escolaritzat, atès que no ofereix els ensenyaments de la següent etapa educativa.

L’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) us pot donar suport en el tràmit. Cal demanar cita prèvia trucant al 93 656 98 26.

Per a més informació, adreceu-vos a:

Centre Cultural i Cívic Virgínia Amposta

Carrer d’ Antoni Mampel, 1-3 (Parc del Mamut Venux)

Telèfon: 93 656 98 26

educacio@svh.cat

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.