Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2023-2027

Ajuntament, ciutadania i entitats donen forma al Pla d’Actuació Municipal, full de ruta del Govern de la Ciutat fins al 2027.

Els vicentins i les vicentines poden emplenar un qüestionari i dipositar-lo a les urnes dels equipaments municipals, abans del 22 de gener.

L’Ajuntament habilita el portal www.svh.cat/decidimsvh perquè també es facin aportacions de manera telemàtica.