Tatuatges, pírcings i micropigmentació

El creixent interès social per les pràctiques de decoració del cos humà ha fet que la col·locació de pírcings i la realització de tatuatges i micropigmentacions cutànies siguin tècniques cada cop més introduïdes en el nostre medi. Totes elles tenen en comú que trenquen la barrera de protecció natural més externa del cos humà, composta per la pell i les mucoses.

Aquests canvis estètics no estan exempts de complicacions i les més importants són les relacionades amb les infeccions.

El Decret 90/2008, de 22 d´abril , pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, atribueix als ajuntaments la competència d’autorització i control sanitaris dels establiments on es realitzen pràctiques de tatuatge i/o pírcing.

En aquest apartat trobareu documents d’interès tant si ets un usuari o com un professional.