Petició del servei de teleassistència domiciliària

Descripció:

Tràmit Online:     https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica

Aquest tràmit permet sol·licitar el servei de teleassistència per a persones que per motius de salut, edat avançada, invalidesa, aïllament, etc. es troben en una situació de risc que fa necessària una atenció continuada. El servei dóna dret a disposar d’un aparell al domicili que possibilita mantenir un contacte verbal en cas de situacions d’urgència o necessitat.

Destinatari

Particular

Matèria

Beques, ajuts i subvencions

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

No n’hi ha.

Requisits a complir

Disposar de telèfon i xarxa elèctrica en el domicili.

Documentació que cal aportar

  1. Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi.
  2. Informe de salut de la persona per a la qual es sol·licita el servei.
  3. Volant de convivència.
  4. Fotocòpia del certificat de l’import de la pensió actualitzat.
  5. Rebut de lloguer, si l’habitatge és de lloguer, o bé un rebut de l’IBI, si l’habitatge és de propietat.

Tràmit pas a pas

  1. Presenteu la sol·licitud i la documentació que s’especifica a l’apartat corresponent. Les persones que no poden desplaçar-se fins a l’Ajuntament, poden sol·licitar la visita al domicili.
  2. L’Ajuntament realitzarà la valoració de la sol·licitud.
  3. Un cop valorada la sol·licitud és donarà resposta.

Formes de tramitació

Presencial, Per Internet

Termini de resolució

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Documents