Petició del servei d’orientació i inserció laboral

Descripció:

Tràmit Online:  https://formularis.diba.cat/diba/el/sollicitud-contacte-amb-servei-local-ocupacio

Aquest tràmit permet sol·licitar hora d’entrevista amb el servei d’orientació i inserció laboral.

Destinatari

Particular

Matèria

Empresa, formació i ocupació

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

No n’hi ha.

Requisits a complir

No cal complir cap requisit específic.

Documentació que cal aportar

  1. Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi.
  2. Si se’n disposa, és recomanable aportar l’Informe de vida laboral.
  3. Si se’n disposa, és recomanable aportar el Currículum vitae i fotografia recent.

Tràmit pas a pas

  1. Demaneu hora per a fer l’entrevista.
  2. Aporteu els documents sol·licitats el dia de l’entrevista.
  3. El servei corresponent us proporcionarà la informació i orientació que requereixi el vostre cas.

Formes de tramitació

Presencial, Telefònic, Per Internet

Termini de resolució

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.