Reclamació o denúncia de consum (OMIC)

Descripció:

Tràmit Online:   https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica

Aquest tràmit és una petició que fa una persona consumidora o usuària a una empresa, establiment mercantil o a un professional, per obtenir la reparació d’un dany, la prestació d’un servei de manera correcta, el retorn de quantitats o la rescissió d’un contracte i/o anul·lació d’un deute.

Consulta: Per resoldre dubtes sobre els nostres drets i obligacions com a persona consumidora o empresa.

Reclamació: Si hem demanat a una empresa o a un establiment la reparació d’un dany i no hem tingut una resposta satisfactòria dins el termini de 30 dies.

Queixa: Per deixar constància de la vostra disconformitat per un mal servei o d’algun aspecte que es podria millorar.

Denúncia: Si volem que s’investiguin uns fets que poden ser una infracció de la normativa de consum (una publicitat enganyosa, la manca de fulls oficials de reclamació, la venda d’un producte perillós, etc.)

Destinatari

Particular, Entitats

Matèria

Consum

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Requisits a complir

Abans d’iniciar el tràmit és recomanable adreçar-se a l’establiment i plantejar la queixa o reclamació, ja sigui a través del Servei d’atenció al client o bé omplint un full oficial de reclamació (tots els establiments tenen obligació de tenir-ne). L’establiment ha de donar resposta en el termini màxim d’un mes.

Documentació que cal aportar

  1. Imprès específic de sol·licitud degudament complimentat.
  2. La documentació relacionada amb el cas que es vol consultar/plantejar: contracte, pressupost, factures o rebuts, reclamació prèvia a l’empresa, publicitat, fotografies, etc

Tràmit pas a pas

  1. Abans d’iniciar el tràmit a l’OMIC, és recomanable adreçar-se a l’establiment i plantejar la queixa o reclamació, ja sigui a través del servei d’atenció al client o bé omplint un full de reclamació (tots els establiments tenen l’obligació de tenir-ne). L’establiment ha de donar resposta en el termini màxim d’un mes.
  2. En cas que aquesta via no hagi estat satisfactòria podeu adreçar-vos a l’Ajuntament i omplir l’imprès de reclamació/denúncia.
  3. Des de l’àmbit corresponent s’estudiaran els fets plantejats i s’iniciaran d’ofici les actuacions tendents a la resolució.
  4. Tant si es considera que hi ha hagut una infracció o no, es comunica a la persona denunciant, de manera motivada, el resultat de la reclamació/denúncia.

Enllaços d’interés

CNMC: https://www.cnmc.es/la-nueva-factura-de-la-luz

ICAEN: http://icaen.gencat.cat/ca/energia/usos_energia/llar/contractacio-energetica/

Formes de tramitació

Presencial, Per Internet

Documents