Reserva d’espai a la via pública per mudances

Descripció:

Tràmit Online:    https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica

Aquest tràmit permet realitzar la sol·licitud d’autorització per a l’establiment d’una reserva temporal d’estacionament de vehicles amb la finalitat de facilitar les maniobres de càrrega i descàrrega. Es tracta d’autoritzar a particulars i empreses de mudances l’ús privatiu d’un tram de calçada.

Destinatari

Particular, Empresa

Matèria

Mobilitat, transport i via pública

Qui el pot demanar?

La persona interessada o empresa gestora

Periode de l'any

Durant tot l'any

Termini de sol·licitud

Cal sol·licitar el permís amb l’antelació de 10 dies hàbils

Requisits a complir

  1. S’ha de comunicar a l’Ajuntament la data i hora de col·locació de la senyalització
  2. La senyalització de la zona va a càrrec del sol·licitant si es tracta d’una empresa, i s’ha d’ajustar a les instruccions dels serveis tècnics
  3. La senyalització de la zona va a càrrec de l’Ajuntament si es tracta d’un particular, i s’ha d’ajustar a les instruccions dels serveis tècnics
  4. En cas que hi hagin vehicles particulars ocupant la zona, només podran ser retirats per la grua municipal.
  5. Finalitzat el període d’autorització, el sol·licitant ha de retirar la senyalització

Documentació que cal aportar

  1. Ompliu i signeu l’imprès de sol·licitud
  2. El departament corresponent comunicarà si és favorable i es faran arribar les taxes

Formes de tramitació

Presencial, Per Internet

Documents