Transmissió de la titularitat per aparcaments privats

Descripció:

Tramitació Online:   https://seu-e.cat/tramits/0826340003/comunicacio-activitats

Canvi de titular d’activitat per aparcaments privats

Destinatari

Empresa

Matèria

Activitats econòmiques

Qui el pot demanar?

La persona interessada. Representant legal d’entitats mercantils. Qualsevol persona autoritzada

Periode de l'any

Tot l'any

Termini de sol·licitud

En qualsevol moment

Requisits a complir

Cal comprovar prèviament l’estat de la llicencia, per saber si es pot fer el canvi de titular
Cal presentar la documentació amb certificat electrònic a través de la nostra pàgina web

Documentació que cal aportar

  • Declaració Conjunta de canvi de titular (Model Ajuntament) amb la signatura de l’antic titular i del nou (en cas de no disposar del contacte del titular caldrà presentar la “Declaració de transmissió de la titularitat per aparcaments privats” adjuntat al final del tràmit)
  • Full del CIF
  • En cas d’actuar en nom de la Comunitat de Propietaris caldrà aportar la corresponent autorització

Tràmit pas a pas

1. Consultar al SIAE l’estat del permís d’activitats per la transmissió de l’activitat
2. Presentació del tràmit electrònic (el sistema enviarà un rebut del registre realitzat)
3. Sí el tràmit conté la documentació exigida, s’envia carta d’activitat inclosa en cens municipal d’activitats
5. Sí falta documentació o es errònia, s’enviarà un requeriment

 

Formes de tramitació

Per Internet

Documents