Semàfors

Descripció:

Tràmit Online:   https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica

Notificació d’avaries, i desperfectes detectats en la xarxa de semàfors.

 

Destinatari

Particular, Empresa

Matèria

Mobilitat, transport i via pública

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Periode de l'any

Durant tot any.

Termini de sol·licitud

No ni ha.

Requisits a complir

Tràmit directe amb l’empresa de manteniment mitjançant telèfon d’incidències, presencialment al SIAC, o via instància genèrica.

Documentació que cal aportar

Dades de contacte persona que informa, descripció de la incidència, número de fanal i/o localització.

Documentació complementaria

Instància genèrica

Formes de tramitació

Presencial, Telefònic, Per Internet

Documents