Desperfectes en la via pública

Descripció:

Tràmit Online:  https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica

Notificació d’avaries, i desperfectes detectats en la via pública relacionades amb l’estat de les voreres i calçades

Destinatari

Particular, Empresa, Entitats

Matèria

Mobilitat, transport i via pública

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Periode de l'any

Durant tot l’any

Termini de sol·licitud

No hi ha.

Requisits a complir

Tràmit presencial al SIAC o via instància genèrica.

Documentació que cal aportar

Dades de contacte persona que informa, descripció de la incidència, fotografia i localització.

Documentació complementaria

Instància genèrica

Formes de tramitació

Presencial, Telefònic, Per Internet

Documents