Sol·licitud de petició/Renovació del permís de terrasses

Destinatari

Empresa

Matèria

Activitats econòmiques

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Termini de sol·licitud

1.-Per renovacions de llicències de terrassa el període per fer el tràmit es des del dia 1 de novembre de l’any en vigor fins el dia 1 de febrer de l’any següent.
2.- Durant tot l’any si es tramita un canvi de nom de la llicència d’activitats i s’ha de fer una nova concessió de llicència de terrassa

Documentació que cal aportar

Concessió
-Formulari específic
-Plànol acotat de la ubicació de la terrassa on s’apreciïn límits i distància a elements (voreres, enllumenat públic, façana, mobiliari, etc.).Només per terrasses de nova implantació o modificacions
– Característiques tècniques i pressupost en cas d’instal·lació de para-sol i/o tarima
-Pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil (o referència d’haver-la presentat anteriorment) que cobreixi els danys derivats dels elements instal·lats en la via pública
Renovació
-Pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil (o referència d’haver-la presentat anteriorment) que cobreixi els danys derivats dels elements instal·lats en la via pública

Formes de tramitació

Per Internet

Documents