Afectacions a la mobilitat al carrer d’Anselm Clavé a causa de la calçada en mal estat

  • Des d’avui no es pot aparcar al tram entre els carrers de Rafael Casanova i de Sant Josep, i a partir de demà quedarà tallat al trànsit

Aquest matí s’ha detectat que la calçada del carrer d’Anselm Clavé, entre els carrers de Rafael Casanova i de Sant Josep, es trobava en mal estat degut a un esfondrament sobrevingut. Els serveis municipals han senyalitzat la zona, on s’hi actuarà d’urgència per resoldre la incidència.

Així, a partir d’avui ja no es pot aparcar en el tram esmentat, i a partir de demà quedarà la via tallada a la circulació fins a nou avís. S’ha avisat al veïnat afectat i també a les empreses proveïdores del transport públic i del servei de recollida de residus.

L’itinerari alternatiu pels vehicles és pels carrers de Sant Joan Bosco, del Mestre Ramon Camps i d’Enric Aymerich i Rigol, o bé pel c. de Ramon Poch, lateral de la ctra. de Sant Boi (BV-2002) i c. de Sant Josep. Es senyalitzarà l’itinerari alternatiu des del c. de Sant Miquel.
Per a facilitar la sortida dels vehicles des del c. de Ramon Poch a la ctra. de Sant Boi, els semàfors de la cruïlla modificaran la seva programació per a donar més temps de verd al c. de Ramon Poch.

Afectacions al transport urbà

La línia SV1 del Santvibus circularà desviada pels carrers de Sant Joan Bosco, Mestre Ramon Camps, Enric Aymerich i Rigol i Mestre Pérez Moya fins la parada de La Vinyala. Allà els autobusos faran la volta a la rotonda per pujar cap al barri de la Guàrdia. Es suprimeix la parada de Pl. de Sant Miquel.

La línia SV3 del Santvibus circularà desviada pels carrers de Sant Joan Bosco, Mestre Ramon Camps, Enric Aymerich i Rigol, Rafael Casanova i Miguel Hernández, on reprendran l’itinerari habitual. Es suprimeix la parada de Pl. de Sant Miquel.
Les línies interurbanes L60 sentit Hospital de Sant Despí, L61 sentit Sant Boi de Ll. i L62 i e20 sentit Torrelles de Ll. circularan desviades per la ctra. de Sant Boi i fins a reprendre l’itinerari habitual al c. del Claverol. Deixaran de circular pels carrers de Mossèn Jacint Verdaguer, Sant Miquel, Anselm Clavé i Sant Josep. S’habilitaran diverses parades provisionals a la ctra. de Sant Boi. Queden suprimides les parades en els carrers afectats.

Posted in Incidències en la via pública