Ajuntament cedeix dispositius informàtics

L’Ajuntament cedeix dispositius informàtics a les entitats educatives per donar suport a infants i joves

  • Són 76 ordinadors portàtils que facilitaran les activitats d’ensenyament i aprenentatge a l’alumnat de famílies que ho necessitin, i que també podran fer servir les entitats per les gestions del dia a dia

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts continua apostant per l’èxit educatiu i per donar suport a infants i joves amb necessitats socials. Així, el consistori ha fet una cessió gratuïta de dispositius informàtics a les associacions de famílies i entitats socioeducatives sense ànim de lucre. D’aquesta manera es contribueix a pal·liar els efectes de la bretxa digital en l’accés a les noves tecnologies, a més que milloren els recursos que les entitats ofereixen a l’alumnat per fomentar la igualtat d’oportunitats. En concret, s’han cedit 76 ordinadors portàtils.

La cessió contempla la possibilitat que en puguin fer ús les famílies que ho necessitin amb fills i filles en edat escolar, ja sigui per a  la realització de tasques escolars, per facilitar l’acompanyament en la sol·licitud d’ajuts quan surten les convocatòries, o per participar de formacions online per a famílies que es programen des de l’Ajuntament. També en podran fer ús les pròpies entitats per fer les gestions diàries i pròpies de la seva activitat.

Actualment l’ús d’aquestes eines, les plataformes digitals i els espais virtuals han esdevingut un canal habitual de comunicació amb les famílies i de desenvolupament de tasques escolars a casa. La manca de dispositius informàtics a moltes llars (bretxa d’accés) i de coneixement per part de les famílies sobre l’ús de les noves tecnologies (bretxa d’ús i qualitat d’ús de les noves tecnologies), dificulta la comunicació escola-família i el seguiment de les tasques escolars per part dels infants. La regidora d’Educació, Patricia Higueras, ha remarcat precisament aquest fet: “Incidim en aquestes necessitats per posar-hi remei. Infants i joves necessiten recursos per assolir l’èxit en la seva trajectòria educativa, i des del consistori els garantirem sempre la igualtat d’oportunitats”.

Formació i acompanyament

A més del lliurament dels dispositius, també es preveu una formació, tant a les AFAS com a les famílies que ho necessitin, per tal de dotar-les de competències digitals i acompanyar-les en el procés d’aprenentatge, resolent qualsevol dubte. Aquesta entrega es fa en el marc d’un assessorament per al desenvolupament de l’estratègia sociodigital a les AFA’s i entitats socioeducatives de Sant Vicenç dels Horts realitzat per la Fundació Blanquerna durant el curs escolar 2021-2022. L’assessorament va constar d’un anàlisis de necessitats sociodigitals i del suport i acompanyament posterior.

En paral·lel, el Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona va aprovar el Pla metropolità de suport a la cohesió social, l’economia de proximitat i la coproducció de serveis (Pla apropAMB), motivat per la situació socioeconòmica derivada de la COVID-19. El pla atorgava ajudes econòmiques als Ajuntaments per a desenvolupar projectes que donessin resposta als reptes que havia plantejat la Covid-19, un d’ells la bretxa digital. Gràcies a aquest suport es va fer compra d’ordinadors portàtils amb la voluntat de cedir-los de manera gratuïta a les associacions de famílies i entitats socioeducatives de Sant Vicenç des Horts sense ànim de lucre.

Posted in Educació