Convocatòria de subvencions lloguer

Oberta la convocatòria de subvencions pel pagament del lloguer

  • Les ajudes màximes són de 250 euros al mes pel jovent i de 200 euros al mes per la resta de col·lectius
  • S’han de sol·licitar telemàticament a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, o presencialment al SIAC

La Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria per sol·licitar les subvencions pel pagament del lloguer de l’habitatge habitual. Contempla diverses línies per a col·lectius d’edat, i com complir sempre el requisit d’un import màxim de renda de la unitat familiar. Les ajudes també les poden demanar les persones que tinguin llogada una habitació.

La regidora d’Habitatge Social, María Peláez, ha posat a disposició l’Oficina municipal d’Habitatge per acompanyar a totes les persones per fer els tràmits: “És un dels eixos de l’acció de govern, facilitar l’accés i el manteniment a l’habitatge, i disposem d’aquest recurs molt potent d’assessorament i suport. Si la ciutadania té qualsevol dubte, es pot adreçar a la Foneria i l’acompanyaran en tot moment”.

Podeu consultar tots els supòsits a les bases de la convocatòria, que també us resumim a continuació:

Qui ho pot sol·licitar?

  1. Majors de 65 anys. El termini és de l’11 d’abril al 12 de maig
  2. Menors de 35 anys. El termini és del 23 de març fins al 5 d’abril
  3. Persones de 36 a 64 anys. El termini és de l’11 d’abril al 12 de maig

Les persones sol·licitants cal que disposin d’una font regular d’ingressos que reporti unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 2,977736 vegades l’IRSC (23.725,79€); i que estiguin al corrent de tots els pagaments de les rendes.

Import màxim de la subvenció

  • Pels col·lectius a) i c), i per unitat de convivència i habitatge: màxim 200€/mes.
  • Pel col·lectiu b) màxim 250€/mes tenint en compte el nombre de sol·licituds de subvenció que es presentin pel mateix habitatge i diferents beneficiaris.

Cal tenir en compte que l’import màxim de la renda mensual de lloguer pels col·lectius a) i c) ha de ser de 900€/mes (per habitació 450€/mes); i pel col·lectiu b) ha de ser 950€/mes (per habitació 450€/mes).

Com presentar les sol·licituds:

La sol·licitud s’ha de presentar mitjançant imprès normalitzat que trobareu:

S’ha de presentar telemàticament a:

També es pot presentar presencialment:

  • Al SIAC (Servei Integral d’Atenció Ciutadana): mitjançant cita prèvia, que es podrà demanar per telèfon (900.111.656) o al web municipal. El SIAC es troba a l’edifici municipal de Can Comamala, al carrer de Jacint Verdaguer 105-113

Recordeu que a l’Oficina Local d’habitatge podreu resoldre els vostres dubtes mitjançant la bústia de correu habitatge@svh.cat, o bé telefònicament al 93 602 92 00 ext. 4389 o 4393.

 

Posted in Habitatge