Aprovada la licitació per instal·lar escales mecàniques al barri de Sant Josep

  • Es preveu també crear rampes, espais diàfans i àrees verdes en tot l’àmbit d’actuació

La Junta de Govern Local ha aprovat que es liciti la primera fase del projecte constructiu per millorar la mobilitat a peu al barri de Sant Josep. En concret s’actuarà al carrer de Benicarló, que es reformarà per complet per instal·lar-hi escales mecàniques, construir rampes d’accés, generar zones verdes i millorar els serveis de la via. En la primera fase, s’instal·laran les escales mecàniques.

El regidor d’Urbanisme, Isidre Bautista, ha afirmat: “Es tracta d’un projecte molt important pel barri i des de l’equip de govern hem treballat intensament perquè sigui una realitat”. El regidor ha afegit: “El carrer de Benicarló serà un eix vertebrador, amb espais verds i mobiliari urbà, una actuació que facilitarà la mobilitat al veïnat”.

L’objecte d’aquesta licitació és el tram entre travessera de Barcelona i el carrer de Burgos, on es construiran tres escales mecàniques. En la segona fase, es reformarà el tram entre el carrer de Burgos fins al carrer de Balaguer. En aquest àmbit d’actuació hi ha pendents del 18 fins al 24%, fet que dificulta la mobilitat dels vianants que hi transiten per accedir als habitatges i als equipaments.

Les actuacions previstes configuraran aquest carrer com un eix de mobilitat preferencial, que millorarà la qualitat de vida dels vianants i dels residents, renovant la imatge de l’espai públic al barri. En la configuració global del projecte s’han tingut en compte els següents objectius:

  • Millorar la mobilitat de vianants mitjançant la introducció d’escales mecàniques i rampes.
  • Millorar la imatge i la funcionalitat de l’espai públic en un entorn molt urbanitzat. Configurar un espai més agradable per veïnat i vianants:
    • Cuidant la privacitat de residents i concentrant la mobilitat ràpida als elements mecànics
    • Reduint l’impacte visual dels murs de contenció i de les tanques dels habitatges
    • Reforçant la presència del verd urbà en un entorn molt urbanitzat; introduint arbres petits i vegetació de floració diversa, d’espècies de tipus mediterrani amb baix requeriment hídric i de manteniment
  • Generar espais funcionals d’estada per al veïnat i de descans per residents allà on possible, sent el carrer un eix preferencial de mobilitat al barri

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) es fa càrrec d’un import de 561.662,46 euros, mentre que la Diputació de Barcelona (DIBA) aporta 243.692,00 euros. Podeu consultar el projecte en aquest enllaç

Posted in Territori i mobilitat