El carrer de l’Aurora passa a ser de sentit únic de circulació

  • El sentit de circulació del carrer quedarà des del c. del Sol sentit a l’av. de Montserrat

A partir del dimecres 2 de novembre s’executaran els treballs de senyalització viària per habilitar el c. de l’Aurora, en el tram entre els c. del Sol i l’av. de Montserrat, en sentit únic de circulació de vehicles.

Per tant, els vehicles que vulguin accedir al c. de l’Aurora, en el tram entre el c. del Torrent Isbert i l’av. de Montserrat, ho hauran de fer pels carrers de Santander o del Torrent Isbert. Aquest tram de carrer quedarà sense sortida, de manera que els vehicles hauran de sortir també pels carrers de Santander o del Torrent Isbert. A l’efecte, se senyalitzarà una rotonda a la intersecció amb l’av. de Montserrat, per facilitar el canvi de sentit, i es restringirà l’accés als vehicles de més de 3,5 tones.

Mentre que els vehicles que vulguin accedir al c. de l’Aurora, en el tram entre els c. del Sol i l’av. de Montserrat, al ptge. de la Riera o a l’av. de Montserrat ho hauran de fer per l’av. de les Planes, el c. de Narcís Monturiol, l’av. del Mas Picó i el c. del Sol.

La calçada del c. de l’Aurora, en el tram entre els c. del Sol i l’av. de Montserrat, quedarà amb un únic carril de circulació. L’espai restant de calçada es destinarà a una ampliació de la vorera de 90 cm en el costat dels números senars i a l’estacionament de vehicles, excepte en les corbes o front els guals permanents. S’ampliarà el número total de places d’estacionament a 25 places, en comptes de les 14 actuals en el mateix tram.

Aquesta és una reivindicació generalitzada del veïnat, que expressava la necessitat de pacificar el trànsit, reduir el perill en el creuament de vehicles en un carrer amb els carrils de circulació inferiors als 3 m i mantenir l’estacionament de vehicles.

La previsió d’execució dels treballs de senyalització viària és de tres dies. Posteriorment es faran altres treballs relacionats amb les voreres tàctiques.

El consistori ja va instal·lar avisos i plànols en tot el carrer per informar directament al veïnat afectat.

 

Posted in Territori i mobilitat