Els fets delictius a Sant Vicenç dels Horts s’han reduït un 23% en els últims set anys

  • Al 2018 la taxa de delictes per mil habitants any és 21 punts inferior a la mitjana de Catalunya i 9 punts a la dels municipis de l’entorn que formen part de la regió metropolitana sud

El número i l’índex de delictes a Sant Vicenç dels Horts tendeixen a la baixa amb unes xifres que estan molt per sota de la mitjana de tot Catalunya, de la ciutat de Barcelona i dels municipis de la Regió Metropolitana Sud. Aquesta tendència s’evidencia especialment si s’analitzen els últims set anys, un període de temps prou llarg com per mostrar la consolidació d’una evolució positiva tal com es desprèn de les dades presentades a la darrera Junta de Seguretat Local, de l’any 2018.

En aquest sentit, en 7 anys el número de delictes s’ha reduït un 23%, dels 1.702 delictes del 2011 als 1.307 delictes de l’any 2018. També ha disminuït la taxa de delictes per cada mil habitants/any. En aquest període s’ha passat dels 60,5 delictes per cada mil habitants/any als 46,8 del 2018, una reducció de 13,7 punts.

Per sota de la mitjana 
En el darrer any es van produir al municipi un total de 1.307 fets delictius. Això significa una taxa de delicte per cada mil habitants/any de 46,84. La comparativa amb els municipis de l’entorn ajuda a interpretar aquesta xifra que està 70 punts per sota de la registrada a la ciutat de Barcelona (116,86), 21 punts per sota de la mitjana catalana (74) i 9 punts per sota dels municipis de l’entorn de Sant Vicenç dels Horts que formen part de la Regió Metropolitana Sud (59).

Taxa de fets delictius a Sant Vicenç dels Horts

Posted in Salut i seguretat